Huisreglement

Om Popelucht voor iedereen aangenaam te laten verlopen en wij ook volgend jaar weer graag een vergunning krijgen gelden er een aantal huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.
Popelucht vindt plaats op openbaar terrein en daar gelden de normale Nederlandse wetten. Je mag er dus geen dingen doen waar het Ministerie van Justitie het niet mee eens zou zijn.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren.
 • Het is verboden om te roken in een tent of binnenpodium.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • Onder de 18 bent mag je geen alcoholhoudende dranken drinken, zelfs niet eens vasthouden. Doe je dat toch, dan pakt de security het af. Mocht je het daarna nog eens proberen? Dan wordt je vriendelijk naar de uitgang begeleid en ben je de rest van het festival niet meer welkom.
 • Het barpersoneel is heel vriendelijk, maar heeft geen tijd om te discussiëren of ID’s te controleren. Bij twijfel geven ze geen bier of wijn mee, dus haal dat bandje voor je gaat bestellen. Om te voorkomen dat je telkens weer wordt aangesproken op je jeugdig uiterlijk raden we iedereen onder de 25 aan even een bandje te halen bij de info stand, muntverkoop of Popelucht medewerkers.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
  Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
  Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
  Gekochte munten worden niet terug genomen.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • Het springkussen is voor kinderen, niet voor opgeschoten tieners. Popelucht is een festival, geen crèche, en daarom moeten ouders/verzorgers zelf op hun dierbare kinderen letten.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

Gelukkig mogen er ook een heleboel dingen wel. Feesten, dansen, meezingen, gezellig ouwehoeren, allemaal top. Moshen, stagediven en crowdsurfen mag ook, maar houdt daarbij wel rekening met de rest van het publiek a.u.b. Niet iedereen kan een maat 45 tegen zijn hoofd of een laag vliegende zweetman waarderen.

Laatste nieuws

 

 • Geef je op voor bandstrijd Doe Maar Vet 2023. Meer info
 • Datum Popelucht 2023 bekend: 26 & 27 aug. 2023
 • Popelucht 2022 zit er weer op.